Online reservation

Brug venligst vores reservationssystem til at indtaste en øjeblikkelig reservation. Allerede reserverede datoer vil ikke blive vist af systemet. Når du har foretaget et valg, bedes du klikke på "fortsæt". For reservationer af mere end 2 baner og mere end 2 timer samt den store og lille boks bedes du kontakte os direkte!

(Onlinebooking er kun tilgængelig på tysk)