Åbningstider og priser

Priser

* En bane må højst bruges af 6 spillere. Den bookede time svarer til 55 minutters spilletid. Der skal lægges gebyr for leje af sko (2,50 €/par inkl. engangssokker p.p.).